Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland (PJG NN).

18 december 2017 | 30 Kislev 5778

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

Jaarverslag  2015  Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland

Jaaroverzicht

De diensten en activiteiten rond de feestdagen zijn het afgelopen jaar steeds door gegaan. Er was iedere dienst minje. Diensten werden geleid door rabbijn Tamarah Benima en chazzaniet Tanja Nab. Elkaar regelmatig ontmoeten biedt de kehille een herkenbare basis en continuïteit. De sjoel in Zuidlaren is voor ons een vertrouwde plek. Naast de reguliere diensten op Erev sjabbat en sjabbatochtend  hadden we het afgelopen jaar enkele bijzondere diensten en bijeenkomsten.

 • Toe Bisjwat; er werd gelernd met rabbijn Clary Rooda over eco-kasjroet.

 • Poeriem werd dit jaar gezamenlijk met WIZO en NIK Leeuwarden/Groningen gevierd.

 • Met Pesach nam een aantal leden deel aan de seider met LJGFriesland.

 • Op sjabbatmorgen 25 april konden we ons verheugen op de aanwezigheid van veel ouders met kinderen bij de speciale ‘kinderdienst’.

 • Met Sjavoe'ot werd onder leiding van Tamarah Benima flink gelernd over Ruth.

 • Er was een gezellige zomer-havdalah-bijeenkomst in Burgwerd.

 • Onder leiding van onze rabbijn Tamarah Benima werden de Hoge Feestdagen dit jaar  intensief beleefd. Op Rosj haSjana en Kol Nidre/Jom Kippoer verzorgden resp. Eva Mogendorff-Hein en Tanja Nab met prachtige melodieën het chazzanoet.

 • Soekot werd dit jaar weer gevierd in Kollummerzwaag, samen met de LJGFriesland.

 • De Open Dienst op 31 oktober werd weer druk bezocht.

 • De Chanoeka-bijeenkomst met de kinderen was een groot succes. Daags erna werd samen met de VBSZ een concert georganiseerd, waarbij tot slot chanoeka-liederen gezongen werden. Buiten werden de 8 kaarsjes van een mens-hoge chanoekia feestelijk ontstoken.

 • Op 26 december werd in huiselijke kring een gezellige ‘winter’- havdalah gehouden. 

Diversen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Onze rabbijn vierde haar verjaardag op een spetterende en originele wijze in de Rode Hoed in Amsterdam. Velen van ons waren daarbij en hebben het verrassende en boeiende boek 'Joodser dan dit krijgt u het niet' in ontvangst kunnen nemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       De Oneg-sjabbat van het Verbond werd dit jaar door LJG Gelderland georganiseerd in hun synagoge in Dieren. De prachtige uitbreiding van het gebouw bevorderde het warme, hartelijke, samen zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Met de bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, het Bestuur van NIK Groningen en Leeuwarden is er een structureel overleg. In dat verband wordt deelgenomen aan een gezamenlijke studiegroep met pastores en leden van de Joodse gemeenschappen in Noord Nederland. De PJG Noord-Nederland verleende ondersteuning aan het Bisdom i.v.m. de organisatie van de Dag van het Jodendom over Religie & Geweld. Er waren 120 deelnemers.                    De PJG Noord-Nederland leverde twee maal een inhoudelijke bijdrage aan de interreligieuze bijeenkomsten van Kleurrijk Fryslân.                                                                                                                                                       Door rabbijn Tamarah Benima en leden van onze kehilla worden vanuit de PJGNN voordrachten en cursussen  gegeven over Joodse onderwerpen

Verder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             In juni bereikte ons het droevige bericht dat oprichter en eerste voorzitter van onze kehille na een kort ziekbed was overleden. Wij missen in hem een trouwe deelnemer aan onze diensten en activiteiten. Op 10 mei 2015 is de voorzitster  van onze kehille afgetreden. Zij heeft met grote inzet en betrokkenheid onze gemeente geleid van 2009 tot 2015. Wij zijn haar daar allen zeer erkentelijk voor en hebben haar ingeschreven in het Gouden Boek van het Joods Nationaal Fonds.  De zo mooie Chadasjot is vervangen door een on-line Nieuwsbrief, waarmee het bestuur op een praktische en overzichtelijke wijze de leden frequenter wil informeren over allerhande zaken. In de boekenleesgroep תולעת ספרים werden de volgende boeken besproken: De Joodse bruid (Judit Neurink),  Leven met de ster (Jiri Weil) en de Finklerkwestie (H. Jacobson). 

PJG Noord Nederland in cijfers                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Het aantal leden: 30 volwassenen en 2 studenten.  

Het bestuur in 2015

 • voorzitter: Hanne Hein-van der Hoek tot 10 mei 2015, vanaf 10 mei Lex van der Star

 • penningmeester: Wolter Postma

 • secretaris: Louise Philipse-Aafjes

 • ledencontact: Jonah Aardewerk

 • lid: Lex van der Star tot 10 mei 2015, vanaf 10 mei Dave Nicholson

Commissies

Eredienst       Tanja Nab (chazzaniet), Tamarah Benima (rabbijn), Hanne Hein-van der Hoek en Lex van der Star (gabai’im)                                                                                                                                                              Veiligheid       Marcel van Toor                                                                                                                                                                                                                                                                                  Onderwijs      Tanja Nab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Toranoet        Coördinatie – Diny Viskoper tot 10 mei 2015, vanaf 10 mei 2015: Dave Nicholson en Anne van Toor - van der Zwaag                                                                                                                                      Chadasjot       Henriette Jacobs; met als klankbord Hanne Hein-van der Hoek                                                                                                                                                                                                                              HB Verbond    Wolter Postma tot 10 mei 2015, vanaf 10 mei: Lex van der Star                                                                                                                                                                                                            VBSZ             Afvaardiging van PJGNN in het bestuur tot 10 mei: Lex van der Star. Vanaf 10 mei Jopie Ytema-Hangjas                                                                                                                                                                Jom Ha'atsmaoetviering Friesland     Hanne Hein-van der Hoek

Maart 2016:  L.Philips-Aafjes (secretaris PJGNN) 

 

december

 • <  
 •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31