P J G

02 December 2022 | 8 Kislev 5783

ANBI PJGNN

ANBI PJGNN

ANBI Status Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland 

De Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland (PJGNN) is een zelfstandig lid van het "Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom" (het Verbond of het NVPJ) Het NVPJ heeft een ANBI groepsbeschikking.  Dit betekent dat de PJGNN een Algemeen Nut Beogende Instelling is en dat giften aan de PJGNN fiscaal aftrekbaar zijn. In het kader van de transparantiewetgeving inzake ANBI instellingen treft u hieronder relevante informatie over de PJG Noord-Nederland aan.  

Officiële gegevens: 

Naam:                                PJG Noord-Nederland Beth haTsafon

RSIN/fiscaal nummer:          RSIN 8240 89 583 

(via groepsbeschikking NVPJ RSIN  822816775)

Postadres:                           PJG Noord-Nederland, Dorpstraat 2, 9911 PC, Oosterwijtwerd

E-mail adres:                      post@pjg-noordnederland.nl

 

Download hier het formulier dat gebruikt kan worden voor de belastingdienst.

 

Doelstelling:

De PJG Noord-Nederland stelt zich ten doel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  • te voorzien in  de Godsdienstige en geestelijke behoeften van  haar leden, volgens de beginselen levende in de “World Union for Progressive Judaism”.                                                                                                                                                                                                                                                       
  • de gemeente gaat uit van de gelijkwaardigheid van man en vrouw, hetgeen onder meer tot uiting komt in de vormgeving van diensten.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  • het vervullen van taken en het verrichten van handelingen, die door wet en gewoonte aan een Joods kerkgenootschap zijn toegekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  • Joden (incl. hun niet-joodse partners) in Groningen, Drenthe en Friesland een kleine, toegewijde en gezellige progressief Joodse Gemeente te bieden. 

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het houden van diensten en (lern)bijeenkomsten,
  • het vieren van Feestdagen.

 

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het Bestuur bestaat uit 5 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden.

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de gemeente. De Rabbijn en Chazan worden betaald per activiteit, zij hebben geen dienstverband met de gemeente.  

 

Jaarverslag

Voor een verslag van de activiteiten van de gemeente over het jaar 2020 verwijzen wij u naar de kolom ter linkerzijde.

 

Financiën

De gemeente krijgt haar middelen uit jaarlijkse contributie van de leden, donaties, schenkingen, erfstellingen of legaten. Het administratieve jaar van de PJG Noord-Nederland loopt van 1 januari tot 31 december van ieder kalenderjaar. De financiële verantwoording over 2020 vindt u in de kolom links. 

versie 06-2021

 

 

 

 

December

  • <  
  •   >
S M T W T F S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31