P J G

02 December 2022 | 8 Kislev 5783

Geschiedenis Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland

Geschiedenis Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Libraal Joodse Gemeente Noord Nederland van 2007 werd besloten de naam van de deze gemeente te wijzigen. Aanleiding hiervoor  was dat eind 2006 het bestuur van 'het Kerkgenootschap het Verbond voor Liberaal Religieuze Joden in Nederland', besloten had zijn naam meer een afspiegeling  te laten zijn van de naam van de overkoepelende wereldorganisatie waarmee  we op internationaal niveau verbonden zijn: The World Union for Progressive Judaism.

Tijdens het 75 jarig bestaan van het 'Verbond' werd de nieuwe naam een feit: het  Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom. LJG NN volgde en werd: de Progressief Joodse Gemeente  Noord Nederland (PJG NN).

Wat er aan vooraf ging:

1997-2000

 • 4 januari 1997: eerste bijeenkomst van de Liberaal Joodse Lernminjan Noord-Nederland, een Sjabbatochtend lerndienst;
 • vanaf 22 maart 1997 zijn er maandelijkse bijeenkomsten in het Dorpshuis van Goutum;
 • vanaf 17 januari 1998 zijn de diensten één maal per drie weken in  Heerenveen. Er zijn ca. 20 mensen lid van deze lerngroep. De diensten staan olv voorgangers van bevriende gemeenten, waaronder Chaim van Unen,  Avery Tracht, Coen van Tijn;
 • op 28 februari 1998 wordt in een Algemene Ledenvergadering (ALV) het eerste bestuur gekozen;
 • er worden gedurende anderhalf jaar, tweewekelijkse chazzanoet lessen verzorgd door Avery Tracht in Goutum voor  geïnteresseerde leden; 
 • op de ledenvergadering van  21 oktober 1998 wordt besloten tot de oprichting van de Liberaal Joodse Vereniging Noord-Nederland; 
 • juni 1999: toekennen subsidie van Stichting Levi Lassen voor aanschaf eerste Sefer Tora;
 • september 1999: eerste viering Rosj haSjana;
 • op de ALV van januari 2000 wordt besloten tot oprichting van de  Liberaal Joodse Gemeente Noord-Nederland - Beth HaTsafon (het Huis van het Noorden)

 2000-2007

 • 2 april 2000: de inwijding van het eerste Sefer Tora. De feestelijke dienst staat onder leiding van rabbijn Menno ten Brink en chazzan Avery Tracht. Er waren vele gasten van joodse en niet-joodse zijde. Rabbijn David Lilienthal wordt de eerste rabbijn van deze kehilla.
 • Ook de jeugd laat van zich horen op 24 november 2001 is de eerste Bar- en Bat Mitswa viering.
  Helaas geeft rabbijn David Lilienthal in november 2004 aan niet langer rabbijn van deze kehilla te kunnen zijn; rabbijn Ruben Bar-Ephraïm wordt bereid gevonden hem op te volgen.
 • De feestelijke inwijding van ons tweede Sefer Tora is op 11 september 2005 met rabbijn Ruben Bar-Ephraïm.
  In dat zelfde jaar zijn de leden op zoek naar een ruimte waar op een betere manier een joodse sfeer is te realiseren. Ondanks het feit dat er slechts 3 leden in Groningen wonen, 3 in Drente en 16 in Friesland wordt er uiteindelijk gekozen voor de Zuidlarense Synagoge, waar vergevorderde plannen voor zijn om deze te restaureren.
 • In 2005 begint Tamarah Benima haar stage periode bij onze Kehilla. Tamarah doet de Rabbijnen opleiding aan het Levisson Instituut. In het kader van die stage leidt ze diensten, lernt met ons, bezoekt onze zieken en voert gesprekken met die leden die daar behoefte aan hebben.
 • De kennismaking van onze leden met de Sjoel van Zuidlaren valt in juni en augustus 2005. We maken in die periode twee maal gebruik van het leegstaande sjoeltje. Een maal voor een Sjabbatochtenddienst en een maal voor een leerbijeenkomst over de Hoge Feestdagen.
 • Op 1 november 2005 is de officiële overdracht van de Sjoel van Zuidlaren. De Gemeente Tynaarlo draagt de Synagoge over aan de Stichting Oude Drentse Kerken. Nu wordt er een aanvang gemaakt met de planning van de restauratie van het sjoeltje en zodra de financiën rond zijn zal met de restauratie worden begonnen. Er is een principe overeenkomst gesloten door de Stichting Oude Drentse Kerken, de Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren en de LJG Noord-Nederland over het gebruik van de sjoel en alles wat daarmee samenhangt.
 • Naar aanleiding van het 75 jarig bestaan van het Verbond wordt in october 2006 besloten door Hoofd Bestuur, Dadelijks Bestuur en de leden van de diverse Kehillot (gemeenten) de Verbondsnaam te veranderen in Het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom.
  Het Verbond is sinds zijn oprichting al lid van The World Union for Progressive Judaism. Door de naamsverandering van het Verbond zijn de namen van beide organisaties beter op elkaar afgestemd. In aansluiting hierop wordt in mei 2007 in de ALV van de LJG Noord Nederland besloten de naam van onze Kehilla aan te passen aan de nieuwe naam van het Verbond. Deze naamsverandering zal ingaan zodra de verhuizing naar Zuidlaren een feit is.

2008 - heden

 • Het is zo ver. De Synagoge van Zuidlaren is gerestaureerd. Op 30 november 2007 is de officiële opening van de gerestaureerde Synagoge van Zuidlaren. De herinwijding als synagoge vindt plaats op 9 December 2007 / Chanoeka 5768.
  Vanaf dit moment heet deze Joodse Gemeente: Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland – Beth haTsafon
 • Mei 2008: Eerste Bar Mitswa van PJGNN in de sjoel van Zuidlaren.
  Op 17 Augustus 2008 wordt het 3de Sefer Tora binnen gedragen.
  27 augustus 2008: Tamarah Benima wordt ingezegend als Rabbijn, samen met een viertal medestudenten.
 • sept./oct. 2008/5769: Voor het eerst sinds 1923 worden er weer diensten met de Hoge Feestdagen gehouden in de sjoel van Zuidlaren.
 • Juli 2009 nemen we officieel afscheid van Rabbijn Ruben Bar Ephraim en wordt Tamarah Benima officieel onze vaste Rabbijn.
 • In November 2021 heeft Tamarah Benima haar taken neergelegd als Rabbijn van de Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland.

December

 • <  
 •   >
S M T W T F S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31