Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland (PJG NN).

02 december 2022 | 8 Kislev 5783

De Mezoeza

De Mezoeza

is geen talisman, geen amulet, die ons beschermt tegen het kwaad. Het is het teken dat aan de deurpost van een Joods huis bevestigd wordt. Een teken dat de scheiding aanbrengt tussen heilig/uniek en niet heilig/alledaags; tussen het joodse huis en de buitenwereld. We bevestigen de mezoeza aan de rechter deurpost op ooghoogte van de gemiddeld grote man en vrouw.

Onze geleerden zeggen: dat iedereen die een mezoeza op zijn deurpost bevestigt , tefillien op zijn hoofd en armen heeft en tsitsiet aan zijn kleding draagt er zeker van kan zijn dat hij zich aan de geboden zal houden, omdat hij zich omgeven heeft door “reminders”.

Maimonides (joodse geleerde, Cordoba 1135) zei dat de mezoeza ons er aan herinnert dat iedere keer als we er langs lopen wereldse zaken onbelangrijk zijn. Bij het binnenkomen zegt het: maak je huis een joods huis en bij het naar buiten gaan: gedraag je in de wereld volgens de normen en waarden van de Torah.

Synagogen hebben geen mezoeza, tenzij die ook voor bewoning worden gebruikt. Zo droegen de 150 huiskamersynagogen die Amsterdam eertijds kende uiteraard wèl een mezoeza, omdat daar naast de gebedsdiensten ook gewoond en gegeten werd, net als nu in de Synagoge van Zuidlaren. Wij hebben geen mezoeza aangebracht aan de buitendeur van de sjoel maar wel één aan onze profane 'woon- en eetkamer', vergaderruimte, leerruimte, die ook als onze gebedsruimte gebruikt wordt. 

In de mezoeza zit een rolletje perkament (de klav) beschreven met de tekst die centraal staat in het Joodse religieuze leven. Die tekst staat in Dewariem (Deutr.) 6:4-9 - Sjema Israël, Adonai Eloheinoe, Adonai Echad. (Hoor Israël: de Eeuwige onze God, de Eeuwige is Eén. […] en uit Dewariem 11: 13-20 - [...] Gij zult ze (mijn tekens) schrijven op de deurposten van uw huis.

Op de meeste mezoezot staan drie hebreeuwse letters - de ש (sjin) staat voor sjomer (bewaker); de  ד (dalet) staat voor daltot (deuren), de  י  (jud) staat voor Jisraël. Sjaddai spreek je uit. Het is een afkorting voor het begrip: Sjomer Daltot Israël. Letterlijk betekent het: de “Bewaker van de deuren van Israël”.

De zilveren mezoeza van de PJG NN is bij de oprichting van de Kehilla in 2000 geschonken door de gemeente Heerenveen en ons overhandigd door de toenmalige Burgemeester van Heerenveen de heer P.de Jong. Deze mezoeza heeft slechts een Sjin.

december

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31