Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland (PJG NN).

02 december 2022 | 8 Kislev 5783

Eredienst

Eredienst

Rabbijn van Voolen zegt in zijn boek Joods Leven Thuis en in de Synagoge het volgende over een joodse gebedsdienst: “…bestaat uit een zorgvuldig samengestelde structuur van schriftverzen en formuliergebeden, waarvan de kern teruggaat tot de tijd van de Misjna en de Talmoed”.

In het sjoeltje van Zuidlaren zijn er een maal per drie weken erediensten, afwisselend op vrijdagavond of zaterdagochtend. Een vrijdagavonddienst duurt ongeveer één uur, de ochtenddienst duurt ruim twee uur en zijn voor een belangrijk deel in het Hebreeuws. De diensten hebben een vast patroon, over heel de wereld herkenbaar. De Joodse gebeden zijn zogenaamde formuliergebeden.

In het voorwoord van de progressieve Sidoer (gebedenboek voor thuis en in de synagoge), in gebruik in Nederland, schrijven de Rabbijnen het volgende: “Zowel klassieke als moderne uitingen van vreugde en dankbaarheid, van godsvertrouwen en smeekbeden hebben hun plaatsgevonden in deze siddoer, samen met stemmen van protest, twijfel en zelfs wanhoop uit heden en verleden”. De gebeden worden gezongen door een chazzan of chazzaniet (voorzanger m/v), soms in een oproep en antwoordspel. De progressieve Sidoer wijkt af van die in orthodoxe gemeenten: gelijkheid van man en vrouw is in onze Sidoer verwerkt en hier en daar zijn teksten naar de huidige tijd geschreven.

Naast de gebeden wordt in de Sjabbatochtenddienst uit de Torah gelezen en een derasja (preek) gehouden door de rabbijn, tijdens de vrijdagavonddienst door een van de leden van de PJG NN.

december

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31