Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland (PJG NN).

12 mei 2021 | 1 Sivan 5781

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

JAARVERSLAG 2019 PJG NOORD-NEDERLAND (PJGNN)          

De Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland, Beth HaTsafon, is een kleine, maar hechte Joodse Gemeente voor Groningen, Friesland en Drenthe. Elke drie weken was er een dienst in de Synagoge van Zuidlaren, alternerend vrijdagavond en zaterdagmorgen. Daarnaast werden vrijwel alle feestdagen gezamenlijk gevierd: met een dienst, lernend of soms alleen met een gezellige maaltijd. Er werden ook weer bijeenkomsten bij leden thuis georganiseerd, zoals de Toe Bishwat Seder, de traditionele zomerhawdala in Friesland en het samenkomen in de  Soeka. Onze rabbijn is Tamarah Benima, onze vaste chazzaniet Tanja Nab. 

De sjacharietdienst op 9 november werd bijgewoond door dertig leden van de Joodse Basis Kursus.

De Chanoeka-bijeenkomst in sjoel werd druk bezocht door de leden en hun families. Op de voorlaatste dag Chanoeka werd samen met de Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren (beheerder van de Synagoge) een Chanoeka-concert georganiseerd. Na afloop werden buiten onder grote belangstelling de kaarsen van een grote chanoekia aangestoken.

In 2019 werd de boekengroep, Tola’atiem Seferiem, gecontinueerd evenals de Hebreeuwse cursus door over het Birkat haMazon. De cursus vond plaats in het Joodse Schooltje te Leek. 

Op 1 september hadden we een geslaagd 'uitje'. Het Scheepvaartmuseum Sneek onthaalde ons gastvrij met koffie en oranjekoek. Vervolgens werden we langs de Joodse begraafplaats en verschillende monumenten, die herinneren aan oud Joods Sneek, geleid. 

Op verzoek van de ledenvergadering is door het bestuur invulling gegeven aan een chevra kadiesja voor Noord-Nederland.  

Tweemaandelijks worden de leden geïnformeerd over ondermeer diensten en activiteiten m.b.v. een digitale Nieuwsbrief , waarin een vaste bijdragen door rabbijn Tamarah Benima. 

Door de PJGNN zijn in 2019 meerdere bijdragen geleverd aan het magazine JoodsNu en aan de Joman 5779-5780.

 

PJG Noord Nederland in cijfers

Het aantal leden: 33 volwassenen (28 lidmaatschapseenheden).  

Het bestuur bestond in 2019 uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee leden. Het bestuur heeft in vijf keer vergaderd. Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Het bestuur laat zich in haar taken bijstaan door meerdere Commissies.

 

mei

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31