Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland (PJG NN).

22 oktober 2021 | 16 Heshvan 5782

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

ANBI Jaarverslag PJG Noord-Nederland 2020

Vanwege de corona pandemie is het vanaf half maart niet meer mogelijk geweest om als kehille in sjoel bij elkaar te komen. De kehille is vanaf dat moment 'online' gegaan. De driewekelijkse diensten en overige activiteiten zijn via zoom georganiseerd. Desondanks hebben we met een groot aantal van onze leden vele goede en bijzondere bijeenkomsten gehouden en de feestdagen gezamenlijk gevierd. Dankzij een subsidie van de Stichting MAROR zijn wij in staat geweest een interne scholing in het chazzanoet te verzorgen voor een aantal van de leden. Eén van de deelnemers is zelfs toegelaten tot de landelijke opleiding van het Levisson. Daarmee is de continuïteit van het chazzanoet tijdens de diensten gegarandeerd.
In de zomer is het gelukkig mogelijk om, met in achtneming van strikte hygiëne maatregelen, de hawdala-bijeenkomst in de buitenlucht door te laten gaan. Even een moment om weer bij te praten. Het organiseren van de Hoge Feestdagen is daarna de volgende uitdaging op ons pad. Wij  zijn gestart met een Nieuwjaarsbijeenkomst in een tent voor de sjoel. Aan de leden is een tasje uitgereikt met het programma, een appel en potje honing, sjabbatkaarsen, een herdenkingskaars en een hertaling van de Avoda. De diensten zijn vanuit sjoel georganiseerd en online te volgen. Een 'corona-proof' Tashlich is in het waterrijke Friesland gelukkig geen probleem. Verder hebben veel leden gebruik gemaakt van de mogelijkheid diensten tijdens de Hoge Feestdagen elders te volgen. 

Onze eigen diensten zijn het gehele jaar steeds doorgegaan, maar overige neven-activiteiten zoals de boekengroep zijn stil komen te liggen.

Normaal wordt er met Chanoeka altijd één gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd. Naast het Chanoeka-concert in samenwerking met de Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren. We ontsteken dan altijd buiten een menshoge chanoekia. Het concert en het buitengebeuren is niet door gegaan. Wel heeft iedereen dit jaar via de 'stream' kunnen genieten van het prachtige Chanoeka-concert in de Uilenburgersjoel. In Noord-Nederland hebben we met Chanoeka iedere avond gezamenlijk het volgende kaarsje ontstoken. Eén van de leden bereidde een stukje lernen voor. We sloten af met het Ma'oz Tzur. Daarmee hebben we Chanoeka heel intensief samen beleefd.

Het gezamenlijke zoom-moment tijdens Chanoeka heeft er toe geleid dat we wekelijks met een online hawdala-bijeenkomst de sjabbat zijn gaan afsluiten. Daarmee hielden we ook de onderlinge  contacten met en tussen de leden in stand.

Tweemaandelijks worden de leden geïnformeerd over ondermeer diensten en activiteiten m.b.v. een digitale Nieuwsbrief, waarin een vaste bijdragen door rabbijn Tamarah Benima. 

Door de PJGNN zijn in 2020 meerdere bijdragen geleverd aan het magazine JoodsNu en aan de Joman 5780-5781.

PJG Noord Nederland in cijfers
Het aantal leden: 35 volwassenen (28 lidmaatschapseenheden).  

Het bestuur bestond in 2020 uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee leden. Het bestuur heeft in negen keer vergaderd. 
Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Het bestuur laat zich in haar taken bijstaan door meerdere Commissies.

De voorzitter heeft aan de vier vergaderingen van het Hoofdbestuur van het Verbond voor Progressief Jodendom deelgenomen.

 

oktober

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31