Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland (PJG NN).

02 december 2022 | 8 Kislev 5783

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

PJG Noord-Nederland

Alles overziend is 2021 ondanks de beperkende maatregelen een goed gevuld jaar geweest wat diensten en activiteiten betreft. Een jaar waar we met plezier op terug kunnen kijken.

Zeker het eerste half jaar van 2021 hebben corona-maatregelen ons nog parten gespeeld. Sjoeldiensten en activiteiten zijn online via zoom georganiseerd, vanaf de zomer in hybride vorm. De sjatsgroep, bestaande uit leden van onze kehilla, heeft zich in 2021 verder bekwaamd en verzorgt nu het chazzanoet tijdens alle sjabbatdiensten. 

In totaal zijn er -naast bijzondere diensten vanwege Feestdagen- dertien diensten gehouden: zeven Erev sjabbatdiensten en zes Sjabbatochtenddiensten.

Toe Bisjvat, Poerim en Pesach zijn via zoom gezamenlijk gevierd. De wekelijkse online hawdala-bijeenkomsten zijn tot Sjawoe'ot doorgegaan.

De Hoge Feestdagen hebben leden die dat wilden gelukkig weer samen in sjoel kunnen meemaken. Een beetje onwennig soms na anderhalf jaar. Soekot hebben we bij één van de leden in hun soeka  kunnen vieren met Loelav-bensjen, gesprekken en allerlei heerlijkheden. De Chanoeka-bijeenkomst in sjoel is op het laatste moment vanwege nieuwe corona-maatregelen afgelast. Daarvoor in de plaats is de traditie uit 2020 voortgezet door met Chanoeka iedere avond gezamenlijk het volgende kaarsje te ontsteken. Eén van de leden maakt de keuze voor een stukje tekst en leest dat voor. Daarna zingen we het Ma'oz Tzur. De teksten, door de leden ingebracht, zijn gebundeld en verspreid als herinnering aan de bijzondere momenten.

Van de overige activiteiten zijn in het najaar de Boekengroep 'Tola’atim Seferiem' en de Hebreeuwse lessen van start gegaan. 

Eind 2021 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de rabbijn en onze kehille beëindigd. Het bestuur is een procedure gestart voor de aanstelling van een nieuwe rabbijn en heeft daartoe eind december een voorstel aan de leden gestuurd.

PJG Noord Nederland in cijfers
Het aantal leden: 35 volwassenen (28 lidmaatschapseenheden).  
Het bestuur bestond in 2021 uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee leden. Het bestuur heeft negen keer online vergaderd, ook weer meer dan gebruikelijk vanwege de covid-maatregelen. Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.Het bestuur laat zich in haar taken bijstaan door meerdere Commissies. De voorzitter neemt deel aan de vergaderingen van het Hoofdbestuur van het Verbond voor Progressief Jodendom.

 

december

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31