Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland (PJG NN).

02 december 2022 | 8 Kislev 5783

Progressief ?

Progressief ?

Deze Joodse gemeente (de PJG NN) is de enige Joodse gemeente, aangesloten bij 'het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom' (NVPJ), die na de naamswijziging in 2007 van dit Verbond haar naam aangepast heeft aan de nieuwe Verbondsnaam. Alle Kehillot aangesloten bij  het NVPJ zijn autonoom, vandaar dat het mogelijk was dat niet elke Kehilla aangesloten bij het NVPJ zijn naam wijzigde.

Progressief Jodendom is een van de Moderniseringsbewegingen binnen het Jodendom. Geen hervormingsbeweging: hervorming is opnieuw vormen, moderniseren is inbedden in de tegenwoordige tijd. Met andere woorden: Progressief is niet eeuwig en onveranderlijk, maar continu, stap voor stap evoluerend en zich verbeterend op basis van verdiept inzicht.

Uit Jonathan A.Romain. Gewoon Joods,... een progressief joods perspectief het volgende:

'Het progressieve, zo u wilt liberale, Jodendom vormt een dynamische uitdrukking van het Joodse leven van vandaag. [...] In de progressieve visie is het Jodendom een allesomvattende, richtinggevende kracht voor ieder aspect van het leven, een kracht die al onze opvattingen en handelingen kleurt. Het is een erfenis van bijna 4000 jaar Joodse traditie en religieuze ervaring. Geprobeerd wordt om die zowel te behouden als verder te ontwikkelen en daarbij de inzichten uit het verleden af te stemmen op de hedendaagse werkelijkheid. In de hedendaagse opvatting is het progressieve Jodendom niet alleen rijk aan geschiedenis, maar moet het vandaag de dag Joden aanspreken en antwoorden formuleren op moderne behoeften. Andere uitdrukkingsvormen van het Jodendom worden gezien als gelijkwaardige pogingen om dezelfde doelen te bereiken, zij het op andere wijze.

Het wezenlijke kenmerk van progressief Jodendom is de opstelling die het inneemt ten aanzien van de openbaring op de Sinai. Er vond iets heel bijzonders plaats, niet alleen bij Mosje maar bij de gehele gemeenschap van Israel. Dit maakte een dermate diepe indruk op de Kinderen van Israël, dat het tot op de dag van vandaag als inspiratiebron dient. Het zette hen er niet alleen toe om een eigen land te stichten, maar ook om een unieke morele code te ontwikkelen en de hele wereld te beïnvloeden. Het stelde hen verder in staat om hun identiteit te behouden, zelfs als ze verstrooid en vervolgd werden op een schaal die bij geen ander volk bekend is.
[...]
Het boek waarin deze gebeurtenis beschreven wordt is in de visie van de orthodoxie gedicteerd door God en bevat het precieze en onveranderlijk woord van God.[...] In de progressieve visie is de Tora geïnspireerd door God maar opgeschreven door mensen, overeenkomstig de wijze waarop zij Gods wil meenden te verstaan. De Tora vormt de getuigenis van een inzichtgevende ervaring en van de religieuze boodschap die deze en volgende generaties daaruit hebben afgeleid.

Uit Halacha. De Joodse Wet.  Een Progressief Joods Perspectief. John D. Rayner:

Ons uiteindelijk doel is het doel van iedere vorm van Jodendom, namelijk het bewaren en overdragen van de tijdloze beginselen van ons geloof: een God, een wereld, een mensheid, een volk van het verbond en een doel: het vestigen van rechtvaardigheid, medeleven en vrede op aarde. Uiteindelijk zullen al onze pogingen op dit criterium beoordeeld worden.          

december

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31